Europromos is onderdeel van Zintuig.nl.- Relatiegeschenken groothandel en drukkerij. - E-mail: sales@zintuig.nl. Telefoon: 0031 35 6956000

Gedragscode PPP

Europromos BV is een dochteronderneming van Zintuig BV

 

Zintuig BV en haar dochter ondernemingen erkent en gedraagt zich naar de Code of Conduct van de PPP

De vereniging Platform Promotional Products (PPP) is een brancheorganisatie en heeft zich ten
doel gesteld de belangen te behartigen van bedrijven en organisaties met als hoofdactiviteit
het bedenken, inkopen, veredelen en/of vermarkten van promotionele artikelen. Zintuig BV is lid van de PPP..

De onderstaande Gedragscode is door en voor de leden ontwikkeld en bedoeld om richtlijnen voor
professioneel en maatschappelijk verantwoord ondernemen te verschaffen. De vereniging moedigt
individuele leden aan om hun eigen codes op dit gebied zodanig te formuleren dat deze in
overeenstemming zijn met die van het PPP.
Hierbij verklaar ik, S Weigert namens Zintuig.BV , dat  Zintuig BV de Gedragscode van
het PPP onderschrijft, welke onderstaand is verwoord.
 
Wij streven na:
1. ons te houden aan de hoogste normen van professionaliteit, ethiek en integriteit in onze
zakelijke, maatschappelijke en persoonlijke activiteiten.
2. ons in te zetten voor het bieden van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten.
3. volledige klanttevredenheid.
4. kennis te delen ter bevordering van het niveau van onze branche.
5. uitsluitend samen te werken met bedrijven die geen gebruik maken van kinderarbeid, zoals
omschreven in de betreffende conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de
nationale wetgeving.
6. uitsluitend samen te werken met bedrijven die de mensenrechten van haar werknemers en die
van haar leveranciers, evenals de voorschriften van de landen waarin zij werken op het gebied
van werkgelegenheid respecteren en bevorderen.
7. uitsluitend samen te werken met bedrijven die een beleid toepassen dat in overeenstemming is
met de lokale en nationale wetten die discriminatie op grond van ras, huidskleur, geloof, leeftijd,
nationale oorsprong of iedere andere toepasselijke grond verbieden bij het aannemen en in
dienst hebben van personeel. Alle werknemers dienen waardig en met respect te worden
behandeld en het bedrijf mag geen enkele vorm van discriminatie ondersteunen in welk aspect
van haar bedrijfsvoering dan ook.
8. een betere milieuzorg. Wij bekommeren ons om een veilig milieu en de bescherming hiervan en
handelen met respect voor het natuurlijke milieu en de culturen van de landen waar wij of onze
leveranciers zijn gevestigd. Wij vragen van onze leveranciers dat zij bij het beheer en uitvoering
van hun activiteiten, het milieu in stand proberen te houden en te beschermen.

Wij verplichten ons:
1. minimaal te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
2. waar mogelijk, het lidmaatschap, het beleid, de programma’s en activiteiten van de vereniging
te ondersteunen en te bevorderen.
3. permanente scholing na te streven om persoonlijke en carrièregroei te realiseren.
4. deze gedragscode toe te passen en uit te dragen.

Platform Promotional Products
Robin Vogel
Voorzitter
© 2007 door vereniging Platform Promotional Products. Alle rechten voorbehouden